MediYoga

Vi som bedriver MediYoga på Atmajala är Denise Keyser och Amanda Berg.

”MediYogans mission är att genom forskning och klinisk utvärdering skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk hälso- och sjukvård. MediYoga är utformad utifrån den tantriska yogatraditionen som är en av de äldsta former av yoga människan känner till.

Mycket inspiration har hämtats från kundaliniyoga likväl som ayurveda, den mångtusenåriga läkekonsten samt med komponenter från traditionell kinesisk medicin. Allt förpackat och strukturerat för att kunna utföras i terapeutiskt syfte.”

MediYoga utförs på 249 stycken vårdenheter och sjukhus i Sverige idag. Läs mer om Mediyoga och aktuell forskning på https://mediyoga.se/kunskap/mediyoga/.

Mediyogakurser startar varje vår och hösttermin på Atmajala. Ibland finns även kortare kurser och drop-in under sommaren. Se mer på Facebook eller kontakta oss.