Atmajala rehab yoga

I samarbete med både kommun och landsting har Denise Keyser med sin dubbelkompetens som socionom och yogalärare kunnat erbjuda utbildningar och kurser till både personal och patienter.

Vi genomför skräddarsydda uppdrag i samarbete med våra uppdragsgivare. Exempel på uppdrag:

  • handledning
  • yoga för personalgrupper
  • skräddarsydda heldagar
  • yoga för personer med ångest och depression
  • förebyggande/stressreducerande yoga

Tidigare uppdragsgivare:

  • Karolinska Institutet
  • Tio100
  • Norrtälje kommun

Referenser finns.