Yoga & kreativitets helg

Kreativ yogahelg

Datum: 13-15 november 2020
Pris: 2900:-

Välkommen till en djupdykning i din kreativa natur.

Genom yoga, den sortens yoga där din kropp är din lärare, där rörelsen leder dig. Genom målning, den sortens målning som är ett uttryck för ditt inre, där du har möjligheten att överraska dig själv i inre dialog i skapandet. Genom LEK. Eftersom lek och spontan improvisation kan vara det mest värdefulla verktyg vi kan omfamna för att utveckla flexibilitet och motståndskraft. Och genom att skriva, eftersom penna på papper ofta leder oss bortom invanda tankemönster, och därmed är en resurs för expansion och insikt.

Vi kommer att jobba med frågor som är formulerade så att resan från koncept till uttryck bjuder in din transformation. Vi kommer att utforska kreativitet som en dynamisk kraft, en källa till gränslös potential.

Evenemanget är ett samarbete mellan Atmajala och Tögel Art Center. 2900 kronor inklusive boende, material och veganska måltider, närodlat och eko. Ta med egna sängkläder. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Frågor? Kontakta togelartcenter@gmail.com eller info@atmajala.com/Denise Keyser, Sigridur Eythorsdottir, Eythor Robertsson & Rósanna Róbertsdóttir

A weekend immersion, exploring your creative nature.

Through yoga, the kind of yoga where your body is your teacher, where movement moves you. Through painting, the kind of painting that is an expression of your inner being. Through play. Because play and spontaneous improvisation could be the most valuable tool for us to embrace to cultivate resilience. And through writing, as pen on paper will often lead us beyond habitual thought patterns, and hence is a resource for expansion and insight.

We will be working with inquiries that are framed so that the journey from concept to expression gently invites your transformation. We will explore creativity as a dynamic force, a source of infinite potential.

The event is a collaboration between Atmajala and Tögel Art Center. 2900 kronor including accommodation, organic, vegan meals throughout your stay. Bring your own linens. We follow the guidelines of Folkhälsomyndigheten.

Questions?

Contact: togelartcenter@gmail.com or info@atmajala.com/Denise Keyser, Sigridur Eythorsdottir, Eythor Robertsson & Rósanna Róbertsdóttir